Ballettermen

De terminologie van de klassieke ballettechniek is ontzettend groot. Vooral als je aan klassiek ballet doet voor je plezier, zal het soms lastig zijn alles uit je hoofd te leren. Het feit dat de meeste termen Frans zijn, maakt het er niet gemakkelijker op. Het grootste gedeelte, in ieder geval de meest voorkomende klassieke ballettermen, vind je op deze pagina. Op sommige termen kun je klikken, als je dat doet vind je uitgebreidere informatie over het onderwerp. Als een term niet in het Frans is, dan komt het uit een andere balletmethode. Ik zal het dan aangeven bij de beschrijving. Mis je een term of wil je over een bepaalde term meer weten? Laat het gerust onder aan de pagina weten.

Adagio

Betekent, letterlijk uit het Italiaans vertaal ‘langzaam’ of rustig’. de term wordt gebruikt voor:

  • Oefeningen die in een rustig tempo worden uitgevoerd en waarin het been tot minstens 90 graden wordt opgeheven (developpés, grand battements, etc).
  • Het gedeelte van de balletles waarin barre-oefeningen in het midden (= au mileu) worden herhaald
  • Het openingsgedeelte van een grand pas de deux.

 

Adagio, grand-

Groot adagio.

 

Air, en l’-

‘In de lucht’. Het wordt gebruikt om te benadrukken dat een beweging die normaal over de grond plaats vindt, nu in de lucht.

 

Allées, pas-

Gelopen passen, onder pas allées worden normaal gelopen passen verstaan.

 

Allegro

Betekent, letterlijk uit het Italiaans vertaald, ‘snel’ en ‘levendig’. De term wordt gebruikt voor:

  • Het gedeelte van de balletles dat na het adagio gedeelte plaatsvindt en waarin de oefeningen in een wat sneller tempo worden uitgevoerd.
  • Het totaal aan sprongen, waarbij een een onderscheid wordt gemaakt tussen het grand allegro en het petit allegro

 

Allegro, grand-

Groot allegro. De term wordt gebruikt om het totaal aan grote sprongen aan te geven.


Allegro, petit-

Klein allegro. De term wordt gebruikt om het totaal aan kleine sprongen aan te geven.


Allongé

Betekent ‘verlengd’ en ‘uitgestrekt’. Bijvoorbeeld bras allongés: uitgestrekte armen.


Alterné

Betekent ‘afgewisseld’. De term wordt gebruikt om aan te geven dat een beweging of een pas afwisselend met de recht- en met de linkervoet wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld tendus alternés.


Amené

Betekent ‘meegevoerd’ en ‘meegedragen’. De term wordt gebruikt om aan te geven dat een pas of sprong die normaal nièt wordt verplaats, bij de uitvoering wèl sterk verplaatst. Bijvoorbeeld assemble amené.


Aplomb

Loodrechte stand, stevig op de benen. Met een aplomb wordt de loodrechte stand van hoofd, ruggengraat, rècht boven de standvoet, bedoeld. De term wordt over het algemeen gebruikt om de tehnisch stabiele, in zuiver evenwicht uitgevoerde lichaamshouding aan te geven.


Arabesque

Slingerende en ineengestrengelde ornamenten die van Moorse afkomst zijn. De term werd oorspronkelijk gebruikt om groepen van dansers aan te geven, die met hoepels, bloemenbogen, guirlandes, muziekinstrumenten e.d. decoratieve, ineengestrengelde poses formeerden, ontleend aan de antieke basreliëfs van bacchantes.

De term arabesque wordt tegenwoordig gebruikt om een vaste lichaamshouding mee aan te geven, waarbij één been op de grond staat en het andere been meestal naar achteren is opgetild.

Er zijn heel veel versies van, bijvoorbeeld arabesque à deux bras, arabesque à la hauteur of arabesque à terre.

Eerste arabesque

Arreté

Betekent ‘onderbroken’ en ‘vastgehouden’. Bijvoorbeeld tendu arreté.


Arriere, en-

Betekent ‘naar achteren’ en ‘achterwaards’. Eén van de vaste richtingen, waarin een verplaatste pas of sprong wordt uitgevoerd.


Arrondi

Betekent ‘gerond’ en ‘rond gemaakt’. Bijvoorbeeld bras arrondis (= geronde armen).


Assemblé

Betekent ‘tezamen gebracht’ en ‘verzameld’. De term is een afkorting van pas assemblé, tesamen gebrachte pas. Er zijn een heel veel versies van, bijvoorbeeld assemblé amené, assemblé battu en assemblé coupé.


    Recent tabs widget still need to be configured! Add tabs, add a title, and select type for each tab in widgets area.